Celebrity Car : คุณ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ

 

 

 

Celebrity Car : คุณ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ์

คุณ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ผู้บริหารบริษัท JP Motors Work มาพร้อมกับรถที่มี Value Ferrari 355